Blog

Image result for sido firmy

Nabíjecí stanice u sídla firmy Siemens již dodala přes 94 MWh energie zdarma

 • Siemens provozuje v Praze u své centrály nabíječku pro elektromobily
 • Její provoz je již téměř 3 roky zcela zdarma
 • Výrobce nabíjecích stanic teď hlásí, že již dodal přes 94 MWh energie zdarma

Veřejná nabíjecí stanice Siemens v Praze Stodůlkách, nabíjení elektromobilů je zde zdarma

Veřejná nabíjecí stanice Siemens v Praze Stodůlkách, nabíjení elektromobilů je zde zdarma

Společnost Siemens provozuje již téměř 3 roky zcela bezplatnou veřejnou nabíjecí stanici typu CPC 50 přímo u sídla společnosti v Siemensově ulici v pražských Stodůlkách. A nejen, že jde o nabíječku, která je pro elektromobily zdarma, ale také dodává zcela čistou energii díky certifikaci zelené energie o původu z obnovitelných zdrojů.

Pro lepší představu toho, kolik energie zákazníci odebrali se svými elektromobily či plug-in hybridy z veřejné nabíječky společnosti Siemens na Praze 13, jde zhruba o tolik elektřiny, kolik by vystačilo pro roční spotřebu 42 běžných českých tříčlenných domácností, které spotřebují ročně kolem 2220 kWh energie.

Statistika z této konkrétní nabíječky dokazuje, že elektromobilita je nastupujícím trendem: „Již v roce 2018 jsme evidovali odběr téměř 17 000 kWh. Další rok se spotřeba odebrané elektřiny vyšplhala na více než dvojnásobek. I přes koronavirovou pandemii, a s tím spojenou nižší mobilitou, dodala naše dobíjecí stanice v loňském roce zákazníkům více než 43 000 kWh,“ říká Martin Šilar, koordinátor aktivit pro elektromobilitu v Siemens, s.r.o.

Sídlo firmy

Povinnosti, které musíte splnit

Zakládáte si vlastní firmu? Možná to už víte, ale budete k tomu potřebovat také sídlo firmy. To je totiž základním stavebním prvkem každé obchodní společnosti. Jaké povinnosti se pojí s jeho vznikem a změnou? O čem byste měli vědět? A na co nesmíte zapomenout? Na tyto otázky si odpovíme právě zde. Pročtěte se následujícími řádky a vyhněte se nepříjemným sankcím až do výše několika set tisíc korun.

Označení sídla společnosti

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

Jakmile vznikne vaše obchodní společnost společně se sídlem firmy a jakmile tuto skutečnost uvedete v obchodním rejstříku, budete moct začít podnikat. K tomuto momentu se ale váže jedna důležitá povinnost – řádné označení sídla společnosti.

Sídlo společnosti musíte na viditelném místě označit názvem firmy a identifikačním číslem. Identifikační číslo sídla firmy přiděluje příslušný živnostenský úřad. Zajdete tedy na živnostenský úřad a zde si zažádáte o identifikační číslo sídla společnosti.

Povinnost přebírat písemnosti

V sídle společnosti už máte od první chvíle povinnost přebírat písemnosti. Znamená to tedy, že zde musíte mít nějakého pracovníka, nebo že zde budete vy sami osobně přebírat poštu a důležité dokumenty, které souvisí s vaší firmou.

Zajištění osobního kontaktu

Zároveň je důležité zde zajistit nějaký osobní kontakt s veřejností a s úřady. Zkrátka zde musí být nějaký člověk, který bude vystupovat jménem firmy. K těmto dvěma úkolům, tedy k přebírání písemností a k osobnímu kontaktu, nejčastěji slouží recepční nebo sekretářka. Můžete to ale samozřejmě zajistit i vy sami.

Kam všude budete uvádět sídlo firmy?

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

Zároveň je důležité pamatovat na to, že sídlo společnosti od teď budete muset uvádět na všech oficiálních dokumentech. Na smlouvách, v daňovém přiznání, na dokladech, na objednávkách, na obchodních dopisech, na pozvánkách k valné hromadě nebo třeba na webových stránkách. Zkrátka všude. Sídlo firmy je velmi důležitým místem, které bude hrát v životě vaší firmy podstatnou roli.

Změna sídla společnosti

Co se ovšem stane, když chcete sídlo firmy změnit? Co když se chcete odstěhovat do jiného města? Pak to opět budete muset nahlásit všem úřadům i obchodnímu rejstříku. Při změně sídla společnosti musíte na všech příslušných úřadech podat návrh na zápis změny. A to konkrétně u rejstříkového soudu, na finančním úřadu, na úřadu sociálního zabezpečení a ve zdravotních pojišťovnách. Dále je nutné tuto změnu promítnout i ve všech oficiálních dokumentech a smlouvách. A v neposlední řadě je opět důležité sídlo firmy na viditelném místě označit názvem firmy a identifikačním číslem.

Sankce a pokuty

Co se stane, pokud své povinnosti nesplníte? Pokud například budete na dokumentech uvádět nepravdivou adresu sídla společnosti? Záleží na závažnosti porušení těchto povinností, můžete ale dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Se sídlem společnosti se tedy rozhodně nevyplatí hazardovat a je lepší jej mít všude uvedené pravdivě a aktuálně.

Je virtuální sídlo společnosti legální? A jaké má výhody a nevýhody?

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

 Autor:

Zákonná úprava sídla právnické osoby je obsažena zejména v ustanovení § 429 a § 136 a.n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), přičemž některé povinnosti související se sídlem podnikatele jsou obsaženy rovněž v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“). 

Problematika virtuálního sídla není v zákoně nijak zvlášť upravena, a řídí se proto obecnou zákonnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Co to tedy virtuální sídlo vlastně je a jaké jsou jeho výhody a nevýhody? Je vůbec legální, aby společnost měla virtuální sídlo, na kterém ve skutečnosti nikdo fyzicky nesídlí?

Charakteristika virtuálního sídla

Podle ustanovení § 429 občanského zákoníku je sídlo společnosti definováno jako adresa zapsaná ve veřejném rejstříku. Virtuální sídlo je službou, při níž poskytovatel virtuálního sídla zpravidla za určitý měsíční či roční poplatek pronajímá právnické osobě určitou adresu, za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku jakožto sídla této právnické osoby. 

Společnost pronajímané prostory zpravidla fyzicky vůbec neužívá (výjimkou bývá většinou krátkodobý či „hodinový“ pronájem např. zasedacích místností pro příjem klientů) a na jedné adrese tak mohou mít své sídlo stovky, či dokonce tisíce společností. Využívání virtuálního sídla je dle občanského zákoníku i živnostenského zákona zcela legální a není se tak třeba obávat jakéhokoliv postihu či pokuty za jeho zřízení.

Čtěte poslední známá čísla o počtu firem na virtuálních adresách: Každá osmá firma v ČR má sídlo na virtuální adrese. Víme, kde jich je nejvíc

Někteří podnikatelé se v minulosti pokoušeli využívat zřízení virtuálního sídla ve větších městech s cílem snížení rizika případné daňové kontroly. Tyto snahy jsou však již několik let téměř bezpředmětné, jelikož všechny finanční úřady jsou nyní již oprávněny kontrolovat podnikatele bez ohledu na jeho sídlo. Současně ustanovení § 429 odst. 2 občanského zákoníku jednoznačně stanoví, že pokud podnikatel uvádí jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý (tedy i finanční úřad) dovolat jeho skutečného sídla – tedy sídla, ve kterém tento podnikatel fyzicky vykonává svou činnost.

Povinnosti spojené se zřízením virtuálního sídla

Se zřízením sídla společnosti, tedy i sídla virtuálního, se samozřejmě pojí některé povinnosti, které vyplývají buď ze zákona, nebo jen z pouhé skutečnosti, že společnost musí na adrese svého sídla zapsaného v obchodním rejstříku přijímat korespondenci a řešit další administrativní záležitosti. Jednou ze zákonných povinností plynoucích z ustanovení § 31 živnostenského zákona je povinnost společnosti viditelně označit obchodní firmou (tj. svým názvem) a identifikačním číslem osoby objekt, v němž má sídlo. Společnosti tak mají ze zákona povinnost na nemovitostech, v nichž se jejich sídlo nachází, vyvěsit tabulku alespoň s těmito informacemi, jinak jim může hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč. Tato povinnost se samozřejmě vztahuje i na virtuální sídla společností.

Čtěte také: Stovky firem byly vloni daňově vystěhovány. Kdy k tomu může berňák přistoupit?

Podnikatel je podle živnostenského zákona také povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo. Zpravidla se bude jednat o tzv. souhlas vlastníka nemovitosti s užíváním sídla na předmětné adrese, který by společnost měla mít vždy k dispozici. V neposlední řadě musí společnost určitým způsobem zajistit i přebírání a včasné přeposílání korespondence, která se v jejím virtuálním sídle bude postupem času bezesporu hromadit. Tuto službu většina poskytovatelů virtuálních sídel za poplatek standardně nabízí a určitě je dobré ji v případě zřízení virtuálního sídla využít. Především z toho důvodu, že některá korespondence (například od soudů či úřadů) může být důležitá, naléhavá či navázaná na určitou lhůtu a její včasné vyřízení tak může být pro společnost klíčové.

Výhody a nevýhody virtuálního sídla

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

Výhody zřízení virtuálního sídla společností jsou vskutku nemalé, zejména pro podnikatele nebo společnosti, které nepotřebují pro svou činnost stálou kancelář, avšak prestiž adresy jejich sídla je pro ně podstatným aspektem pro zisk nové klientely. Do této skupiny podnikatelů patří např. kreativní agentury, společnosti poskytující grafický design, PR agentury, holdingové společnosti atp. Jednou z hlavních výhod virtuálního sídla je totiž značná úspora nákladů ve srovnání se standardním pronájmem kanceláře, jakož i reprezentativní adresa sídla (např. v centru Brna či Prahy). Za virtuální sídlo totiž dnes podnikatelé platí řádově jen několik stovek korun měsíčně.

Ochrana virtuálních sídel před daňovou kontrolou pomalu mizí v nenávratnu. Podnikatelům navíc hrozí označení nespolehlivého plátce. Více v článku Využíváte virtuální sídlo? Připravte se na přísnější kontroly finančních úřadů

Řada poskytovatelů virtuálních sídel dnes v rámci svých služeb standardně nabízí i příjem a přeposílání pošty, přítomnost recepční pro kontakt s návštěvníky společnosti nebo možnost krátkodobého pronájmu zasedacích či kancelářských místností. Tyto výhody virtuálního sídla jsou tak v mnoha ohledech schopny téměř plnohodnotně nahradit výhody stálé kanceláře.

Nevýhodou virtuálního sídla může být naopak nespolehlivý poskytovatel, který nebude řádně plnit své povinnosti a služby, které si u něho objednáte (včetně např. včasného přeposílání pošty). Takovéto riziko bezesporu existuje a může podnikateli přinést značné problémy. Na druhou stranu by při dostatečné obezřetnosti měl být výběr spolehlivého poskytovatele (vzhledem k jejich vysokému počtu) velice reálný. 

tip do článku - nástroje v mkt - konkrétní témata

Další překážku pro zřízení virtuálního sídla určitě představuje i skutečnost, že na některých adresách (zejména v centru Prahy) sídlí už tisíce společností. Prestižní adresa v takovém případě naprosto ztrácí svůj smysl, jelikož pokud potenciální klient společnosti nahlédne do obchodního rejstříku a tuto skutečnost zjistí, existuje značná pravděpodobnost, že jej to od uzavření obchodu se společností odradí. Firmy s virtuálním sídlem jsou v neposlední řadě finančními úřady také v praxi kontrolovány častěji než běžné firmy se sídlem ve stejné obci, což také může být argumentem proti zřízení virtuálního sídla.

Zřiďte si virtuální sídlo na méně prestižní adrese a levněji

Virtuální sídla jsou v dnešní době u mnoha společností velmi oblíbená. Dá se proto říci, že výhody virtuálního sídla pro určité typy podnikatelů jednoznačně převyšují jeho nevýhody, pokud je poskytovatel virtuálního sídla spolehlivý a na stejné adrese současně nesídlí stovky nebo tisíce dalších firem. Vzhledem k velkému počtu poskytovatelů virtuálních sídel tak určitě stojí za zvážení, zda si případné virtuální sídlo nezřídit na o něco méně prestižní adrese s menším počtem registrovaných subjektů, která společnosti zajistí o poznání věrohodnější obraz v očích potenciálních obchodních partnerů. 

NENECHTE SE ZMÁST MÝTY O VIRTUÁLNÍCH SÍDLECH

Polopravd koluje obecně po internetu spousta a oblast virtuálních sídel není výjimkou. Jestli proto chcete získat správné informace, měli byste si je ověřit vždy minimálně ze dvou zdrojů. Pojďme je proto uvést na pravou míru.

OSVČ si virtuální sídlo založit nemůže

Podobná zpráva se před časem objevila u jednoho ze zřizovatelů virtuálních sídel. Stálo v ní konkrétně: „Virtuální sídlo neposkytujeme fyzickým osobám OSVČ, jelikož to výslovně zakazuje Živnostenský zákon a Zákon o obchodních korporacích. Některé konkurenční společnosti ale virtuální sídlo pro OSVČ i přes tento zákaz poskytují.“ Takové tvrzení je nesmyslné.

Na rozdíl od právnické osoby není u té fyzické zřízení sídla podmínkou. Pokud žádné nemáte, uvádí se adresa vašeho trvalého bydliště. To ale neznamená, že si sídlo zřídit nemůžete. Pokud se pro tento krok fyzická osoba rozhodne, stačí pouze, když následně doloží doklad o stanovení sídla včetně potvrzení vlastníka prostor na Živnostenský úřad.

A co plátci DPH?

Na podobný problém občas narazí také plátci DPH, kterým někdo z neinformovaných poskytovatelů řekne, že virtuální sídla nejsou pro ně, ale pouze pro neplátce. Jak odpovídáme? Naše firma má také virtuální sídlo a jsme plátci DPH, takže se nemáte čeho obávat. Virtuální sídla mohou velmi dobře sloužit plátcům i neplátcům DPH.

Virtuální sídlo je pro podvodníky, které chrání před daňovou kontrolou

Virtuální sídla rozhodně nejsou doménou nepoctivých podnikatelů. Spíše naopak velmi dobře slouží zejména drobným firmám, které chtějí rozjet unikátní byznys bez zbytečných nákladů na fyzickou kancelář.

Pokud se pro takový krok rozhodne podvodník s nadějí, že se skryje před dohledem úřadů, má smůlu. Když totiž finanční úřad usoudí, že podnikatel přesunul své sídlo pouze účelově, zatímco jeho reálné sídlo nebo vedení firmy zůstalo někde jinde, např. v jiném kraji, může delegovat místní příslušnost. Sídlo tedy zůstane na adrese, která je zapsaná v rejstříku, případné kontroly ale budou probíhat na místně příslušném úřadu „pravého sídla firmy“. Ne vždy je ale toto prokazování ze strany úřadu samozřejmě snadné a možné.

Kdy můžete čekat kontrolu úřadu?

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

Virtuální sídla dobrých poskytovatelů běžně bývají na prestižních adresách v centru velkých měst jako je Praha či Brno. V těchto místech jsou úřady obvykle zavaleny prací a není v jejich silách kontrolovat všechny firmy jednu po druhé. Jsou sice firmy, které úřady kontrolují častěji, s virtuálními sídly to ale nemá nic společného.

 • Kontrola zpravidla nastane tehdy, když na sebe upozorníte např. dlouhodobými neuspokojivými hospodářskými výsledky, neplněním povinností, ukončením činnosti, chybami v daňovém přiznání, vazbou na jiné kontrolované firmy, podnikáním v „rizikovém“ oboru apod.
 • Podobně může dopadnout firma, která s úřady záměrně nekomunikuje nebo už má problémy z dřívějška a rozhodne se změnit sídlo. To pak může být vnímáno jako jasný impuls k zahájení kontroly.
 • To samé ale platí také pro poskytovatele sídel, kteří by s úřady nekomunikovali. Proto je pro vás důležité zvolit si seriózního partnera. Poskytovatelé, kteří deklarují, že vás před kontrolami úřadů ochrání, jsou rozhodně podezřelí a doporučujeme se jim vyhnout. Ušetříte si tak mnoho starostí.
 • Kontroly mohou očekávat také plátci DPH, kteří uplatňují podezřele často a nepřiměřeně vysoké nároky na odpočet DPH.
 • No a spouštěčem kontroly může být i anonymní udání přímo na finanční úřad.

A mimochodem, dnes již funguje tzv. fikce doručení, což znamená, že jakákoliv písemnost doručená např. správcem daně do schránky skutečné nebo datové, je 10. dnem od jejího uložení považována za doručenou.

Ve Virtuanum je naše praxe jasná. Plníme všechny podmínky dané zákonem, komunikujeme s úřady a pokud zjistíme, že se některý z našich klientů věnuje podvodnému byznysu, bez prodlení mu smlouvu vypovíme. Je pro nás důležité, aby vaše firma byla v dobré společnosti.

Nepleťte si sídlo s provozovnou

O tom, jak se liší sídlo od provozovny či místa podnikání, jsme psali v samostatném článku. Teď se ale na téma podíváme ještě z trochu jiného úhlu. Následující tvrzení má na svých stránkách jeden z provozovatelů virtuálních sídel:

„…v nemovitosti nejsou žádné kanceláře a ani žádná zasedací místnost. Pokud vás bude chtít některý z úřadů navštívit v sídle společnosti, což je nejčastější případ, nemáte je kam uvést a mohly by vám díky této skutečnosti vzniknout problémy…“.

To ovšem není pravda. V praxi totiž kontrola v sídle firmy téměř neprobíhá a pokud ano, důvodem je obvykle podezření na nekalý byznys společnosti. V jiných případech s tím problém nebývá. Abychom si toto tvrzení ověřili, konzultovali jsme ho s právníkem i příslušnými úřady.

 • Právník nám potvrdil, že úřadům stačí sdělit, že kontrola v sídle firmy není možná a navrhnout návštěvu přímo na příslušném úřadu. Nemusí přitom jít pouze o sídlo virtuální. Také u běžné adresy může být možnost návštěvy omezena např. z důvodu rekonstrukce budovy apod.
 • Daňový poradce ze své praxe rovněž dosvědčil, že drtivá většina kontrol probíhá v kanceláři pracovníka kontrolního oddělení příslušného správce daně.
 • Finanční úřad se pak vyjádřil šalamounsky. V písemné zprávě uvedl, že „…podle ustanovení § 85 odst. 2 daňového řádu daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější…“. Při telefonickém dotazu už nám ale úředník řekl, že se kontrola na místě provádí skutečně především u podvodných firem, případně subjektů, které s úřadem nekomunikují.

Finanční úřad může aplikovat ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, § 86 odst. 3, kde je uvedeno: „…daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, plní povinnosti podle § 82 a dále je povinen… …zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly…“. Takové vhodné místo pochopitelně nemusí být pouze sídlem firmy. Může to být rovněž právě příslušný úřad.

Může být sídlo i v garáži?

Mít sídlo firmy ve sklepě, garáži nebo kočárkárně není vhodné a přináší to s sebou riziko zrušení společnosti ze strany soudu. Zní to logicky, co říkáte? A někteří provozovatelé virtuálních sídel s tím zarytě souhlasí. Pravda je ovšem opět trochu jiná.

Zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání, a to v § 31 odst. 2 říká: „…podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo… a …podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu…“.

Z uvedené části zákona tedy vyplývá, že volba sídla je v rukou daného podnikatele. Pokud je tedy vybraná garáž nebo kočárkárna v katastru nemovitostí uvedená jako nebytový prostor, ke kterému získáte souhlas majitele s umístěním sídla, nic vám v tom nebrání. Musíte ale pochopitelně splnit všechny zákonné náležitosti včetně označení sídla společnosti štítkem na budově.

Na druhou stranu… Myslete na to, že vaše sídlo bude firmu reprezentovat a garáž nebo nějaký kumbál nebudou na obchodní partnery působit zrovna seriózním dojmem.

Označení firmy na budově není nutné

Image result for Poskytnutí sídla firmy rizika

Podobné tvrzení se na internetu výjimečně objeví pravděpodobně z toho důvodu, aby zmátlo začínající podnikatele a další čtenáře. Živnostenský zákon § 31, odstavec 2 totiž hovoří jasně; „Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem, objekt, v němž má místo podnikání.“

Zákon sice nedefinuje přesnou podobu cedulky, jasně ale ukládá, že budova, ve které společnost sídlí, musí být štítkem označena — viditelně u vstupu do objektu nebo do samotného prostoru sídla (což mohou být i dveře kanceláře, kde má firma sídlo).

Ve Virtuanum všechny tyto mýty uvádíme na pravou míru a dáváme našim klientům vždy jasnou odpověď. Pokud hledáte férové služby za dobré ceny, můžete se na nás obrátit. Nabízíme založení virtuálního sídla do 48 hodin a nové s.r.o. do týdne.

Vyvarujte se rizik, která se pojí se sídlem společnosti

Výběr sídla společnosti byste neměli brát na lehkou váhu. Velmi na něm záleží, protože vytváří celkovou image vaší firmy a napomáhá její důvěryhodnosti. Poradíme vám, na co si dát při hledání sídla pozor. 

Vyhněte se pochybnému sídlu firmy v bytě

Vybrali jste na první pohled to nejjednodušší řešení a chcete mít sídlo u sebe v bytě? Raději to nedělejte, a to hned z několika důvodů. Ze zákona musíte v sídle společnosti zajistit styk s veřejností a orgány veřejné správy. Návštěvy u vás doma mohou ale po čase vadit ostatním členům domácnosti. Špatně se vám bude tvořit také image firmy. Pokud navíc bydlíte na malém městě nebo v ne příliš dobré čtvrti, zákazníci z hledání vašeho sídla nebudou příliš nadšení. Stejně tak není vhodné probírat byznys s obchodními partnery na gauči v obývacím pokoji. Sídlo v bytě zavání nedůvěryhodností, a tak trochu podomním prodejem. 

Neplýtvejte zbytečně penězi na pronájem kanceláří

Někdy si podnikatelé pronajmou kancelářské prostory jenom kvůli sídlu. Není to ale nejšťastnější cesta, jak řešit sídlo společnosti. Pokud kanceláře nemusíte využívat denně, zbytečně vyhodíte peníze oknem. Pronájmy jsou drahé, a především pro začínající podnikatele finančně zatěžující. Můžete-li podnikat odkudkoli, nepronajímejte si prostory jenom kvůli sídlu. Raději peníze schovejte na horší časy a vytvořte si rezervu nebo investujte do jiných věcí, třeba do kvalitní propagace. 

Nepodceňujte jednání majitele nemovitosti

Vyhlédli jste si sídlo v nějakém domě? Pak musíte sehnat majitele nemovitosti, aby vám dal souhlas s umístěním sídla. Někdy se může jednat o osobu, která je těžko k zastižení nebo není příliš vstřícná. Než souhlas konečně obdržíte, celý proces zakládání společnosti se vám protáhne. 

Ohlídejte si, aby byla vaše společnost viditelně označená

Zákon vám ukládá, abyste svou společnost v místě sídla viditelně označili cedulkou. Každá společnost, která sídlí v pronajaté budově a je zároveň jedinou firmou v této nemovitosti, je povinna označit budovu řádným štítkem.  Ten by měl být vidět už zvenčí. Většina firem má sídlo jen v konkrétní části budovy. Potom stačí, když cedulku umístíte před vstup do vašeho sídla, například na recepci. 

Máte čas řešit poštovní zásilky?

A jak to uděláte s poštou? Budete neustále k dispozici, abyste přebrali doporučená psaní, která vám nikdo nehodí jen tak do schránky? Podnikatelé jsou poměrně hodně byrokratické zatíženi nejenom při zakládání společnosti, ale po celou dobu svého podnikání. Budete muset pravidelně kontrolovat datovou schránku kvůli korespondenci od úřadů, a navíc je tu ještě Česká pošta. Zvolte si sídlo firmy s recepční, která bude zásilky přebírat za vás a o doručené korespondenci vás informuje.